Blog
mrt 24

Hoe desk research je kan helpen bij het schrijven van een goed onderbouwd blogartikel

Leestijd: 4 minuten

Als laatste aangepast op 29/03/2024 door Steffen Boskma

Wat bedoel je precies met desk research?
Wat is desk research?


Desk research is het proces van het verzamelen en analyseren van informatie uit bestaande bronnen, zoals rapporten, studies, databases en websites. Het doel van desk research is om een grondig begrip te krijgen van een bepaald onderwerp of vraagstuk, zonder dat er direct contact met de doelgroep nodig is.

Waarom is desk research belangrijk voor de Nederlandse markt?


Voor bedrijven op de Nederlandse markt is desk research van essentieel belang om inzicht te krijgen in de markt, concurrentie, trends en behoeften van consumenten. Door desk research uit te voeren kunnen bedrijven hun strategieën beter afstemmen op de behoeften van de doelgroep en zo hun concurrentiepositie versterken.

Hoe kan deskresearch worden uitgevoerd met behulp van 3 verschillende methoden?
Methode 1: Analyseren van bestaande literatuur en bronnen


Deskresearch kan worden uitgevoerd door bestaande literatuur en bronnen te analyseren, zoals wetenschappelijke artikelen, boeken en online databases. Door deze informatie te bestuderen en te vergelijken, kunnen relevante inzichten worden verkregen.

Methode 2: Zoeken en analyseren van online data


Een andere methode is het zoeken en analyseren van online data, zoals statistieken, rapporten en nieuwsartikelen. Door gebruik te maken van zoekmachines en databases kunnen actuele en relevante gegevens worden verzameld en geanalyseerd.

Methode 3: Interviews en enquêtes afnemen


Tot slot kunnen deskresearch methoden ook interviews en enquêtes omvatten, waarbij informatie wordt verzameld door direct te communiceren met experts, belanghebbenden en doelgroepen. Door middel van gestructureerde vragen kunnen diepgaande inzichten worden verkregen over het onderwerp van onderzoek.

What makes desk research superior?
Efficiency and Cost-effectiveness


Desk research is superior due to its efficiency and cost-effectiveness. By utilizing existing data and resources, researchers can quickly gather a large amount of information without the need for extensive fieldwork or expensive data collection methods. This makes desk research a practical and economical choice for businesses and organizations looking to gather insights and make informed decisions.

Access to a Wide Range of Sources


Another reason desk research is superior is the access it provides to a wide range of sources. Researchers can easily access a variety of sources such as academic papers, industry reports, and online databases to gather information on a specific topic. This allows for a comprehensive and well-rounded analysis, ensuring that decisions are based on a thorough understanding of the subject matter.

Hoe worden de twee soorten bureauonderzoek genoemd?
Soorten bureauonderzoek


Het bureauonderzoek kan worden onderverdeeld in twee soorten: deskresearch en databasemarketing. Deskresearch houdt in dat er informatie wordt verzameld uit bestaande bronnen, zoals rapporten, artikelen en statistieken. Databasemarketing daarentegen maakt gebruik van databases om gerichte marketingacties op te zetten en zo specifieke doelgroepen te bereiken.

Voordelen van bureauonderzoek


Het uitvoeren van bureauonderzoek biedt diverse voordelen, zoals het besparen van tijd en kosten doordat er geen veldwerk nodig is. Daarnaast kan er snel en efficiënt waardevolle informatie worden verzameld en geanalyseerd. Door gebruik te maken van verschillende bronnen en technieken, kunnen bedrijven hun kennis vergroten en beter inspelen op de behoeften van de markt.

What are the pros and cons of desk research?
Voordelen van deskresearch


Deskresearch heeft als voordeel dat het snel en kostenefficiënt is. Je kunt informatie online opzoeken en analyseren zonder dat je het huis hoeft te verlaten. Daarnaast kun je met deskresearch gemakkelijk grote hoeveelheden data verwerken en vergelijken.

Nadelen van deskresearch


Een nadeel van deskresearch is dat de informatie niet altijd actueel of betrouwbaar is. Daarnaast loop je het risico dat je belangrijke inzichten mist doordat je alleen gebruik maakt van bestaande data en niet zelf onderzoek uitvoert.

Wat zijn voorbeelden van bureauonderzoek?
Voorbeelden van bureauonderzoek


Een voorbeeld van bureauonderzoek is het analyseren van marktrapporten en statistieken om trends en ontwikkelingen in een bepaalde markt te begrijpen. Daarnaast kan ook het verzamelen van informatie uit online databases en archieven als bureauonderzoek worden beschouwd.

Verder voorbeelden van bureauonderzoek


Een ander voorbeeld van bureauonderzoek is het bestuderen van wetenschappelijke literatuur en case studies om een dieper inzicht te krijgen in een specifiek onderwerp. Daarnaast kan het analyseren van financiële gegevens en jaarverslagen van bedrijven ook als bureauonderzoek worden beschouwd.

Wat is het doel van een bureauonderzoek?
Doel van een bureauonderzoek


Een bureauonderzoek heeft als doel om relevante informatie te verzamelen en te analyseren over een bepaald onderwerp of vraagstuk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande bronnen zoals literatuur, rapporten en databanken om inzicht te krijgen in de situatie en om eventuele knelpunten of kansen te identificeren.

Belang van een bureauonderzoek


Een bureauonderzoek helpt bij het vormen van een goed onderbouwde probleemstelling en onderzoeksvraag voor verder onderzoek. Het kan ook helpen bij het formuleren van hypotheses en het bepalen van de juiste onderzoeksmethoden. Daarnaast kan een bureauonderzoek ook dienen als basis voor het nemen van beslissingen of het opstellen van beleid binnen een organisatie of bij het uitvoeren van een project.

Wat betekent de term ‘desk research’ in andere woorden?
Wat is desk research?


Desk research is het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie uit bestaande bronnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van secundaire data, zoals rapporten, studies, artikelen en statistieken, om antwoorden te vinden op onderzoeksvragen.

Wat zijn de voordelen van desk research?


Desk research is een kosteneffectieve en efficiënte manier om informatie te verzamelen, omdat het gebruik maakt van bestaande bronnen. Het stelt onderzoekers in staat om snel toegang te krijgen tot een breed scala aan informatie en om trends en patronen te identificeren zonder de noodzaak van veldwerk of primaire datacollectie.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *